fejléc


Világleírás


    Az iskolát 1473-ban alapította Magnus Magnetrion, aki megelégelte, hogy a környéken élő varázslók és boszorkányok nem kapnak egységes képzést, de nem akarta, hogy a helyi akkori mágiaügyi minisztériumnak csúfolt belharcoktól teljes intézmény bele szóljon, ezért külföldi befektetőkkel, és szakemberek segítségével építette meg az iskolát a Kárpátokban.
    Az akkori területi Minisztérium fele tagja muglik által csak Török birodalomhoz volt hű, a másik fele pedig inkább Európa nyugati feléhez,
így csak névleges hatalommal bírt a Minisztérium akkoriban, hiszen amit az egyik fél akart, a másik megvétózott.
Így mire a minisztérium emberei észbe kaptak, addigra már állt az iskola és megkezdődött az oktatás, ahogy Magnus akarta, és a Minisztériumnak nem volt beleszólása, igaz az évszázadok előre haladtával a Minisztériumnak sikerül időnként nyomást gyakorolnia az iskolára, de soha nem tudott akkora befolyást szerezni, mint Roxfort esetében a területileg illetékes Minisztérium.
    Magnus, négy házba osztotta fel a tanulókat.
Első ház, ahogy ő nevezte el Alfák házába tartozott minden aranyvérű diák, ezek a tanulók jóval több tandíjat is fizettek, de jóval részletesebb oktatást kaptak, mint a többiek. Címerük a koronás sárkány.
    A második ház Béta ház lett, ahova félvérek kerültek. Ők is elég tetemes összeget fizettek a tanulmányaikért, de pár órára nem járhattak be, hiszen nem voltak rá méltók. Címerük a Kiméra.
    A harmadik ház a Delták háza, ahova a sárvérüek ingyen járhattak, de csak az órák nagyon kis százalékára járhattak be. Közel harmad annyi órára járhattak be, mint az aranyvérű társaik, de mellette jó pár olyan foglalkozáson kellet részt venniük, amely az iskola körüli munkálatok voltak. Takarítás, Konyhai szolgálat, stb. Az ő címerük a Hárpia.
    Az utolsó ház volt Omega ház, ahova azok kerültek, akiknek a vérük, valamely más lénytől szennyezett, így a ház tele volt féltrollokkal, félóriásokkal, és hasonló alja népekkel. A ház tanulói ugyan annyi mágikus képzést kaptak, mint a Hárpiák, de mellette nekik nem kellet megalázó szolgai munkát ellátni, hanem csupa egzotikus tárgyat tanulhattak, ami egy mágusnak derogál. Puszta kezes / karmos harc, és hasonló bestiális dolgok.


    Az iskola évszázadokon keresztül üzemelt evvel a mentalitással, bár Voldemort felemelkedésekor jó néhány Sárkányfi beállt Halálfalónak, az Iskola ellenezte, és próbált független maradni, s azon tanulók/ volt tanulókat, akik bizonyítottan beálltak Voldemort mellé, azokat ki is
törölték az iskola jegyzékéből. Voldemort bukása után olyan hullám indult meg a világban, ahol egyre rosszabb szemmel nézték a vér szerinti megkülönböztetést, így az Iskola is sok attrocitásnak volt kitéve, de az akkori igazgató ragaszkodott az iskola elveihez, akár vassal, korbáccsal. Az elnyomott házak követelték, az egyenjogúságot, de nem engedett az Iskola.
Míg 2002. szeptember végén megtörtént a vaslándzsák éjszakája, amikor is az elnyomott házak fellázadtak.
Azok a tanárok, és diákok akik aznap éjjel nem voltak hajlandóak elfogadni a tanulók egyenjogúságát azok hamarosan egy vas lándzsa hegyén találták a fejüket.
53 tanuló és 11 tanár köztük az igazgató is a halálát lelte aznap este.
    Másnapra kikiáltották az új Magnetrion Iskolát, hozzá az új irányelvekkel, amelynek legfontosabb pontjai közé tartozott, hogy a házakba való beosztás már nem a vértisztaság szerint történik csak, és hogy az egyes házak tanulói tanulhassák ugyan azokat, ugyan olyan körülmények között, ugyan olyan díjazásért…Az iskola felépítése


Az iskolába bekerülő tanulók első évben beosztásra kerülnek egy - egy házba, amely részben megfelelnek az előző házaknak.
Az Alfából lett a
Draconian ház,
a Bétá-ból lett a Khimeras ház,
a Deltából lett a Siren ház,
míg az Omegákból a Minosis ház.
A beosztást nagyjából ugyan avval a vérmágiával végzik el, amivel a lázadás előtt is, annyi módosulással, hogy a vér tisztasága mellet az egyén jellemzőit is figyelembe veszi a mágia. Amennyiben a három felsoroltból kettő igaz a diákra, akkor abba a házba fog kerülni.A házak jellemzői:


Draconis – Aranyvér, Büszkeség, Erős jellem
Khimeras – Félvér, Eltökélt, Tisztességes
Siren – Sárvér, Lelkes, Alázatos
Minosis – Korcs vér, Bátor, Lázadó

Az iskoláról

    Magnetarion úgy alakította ki az iskola rendszert, hogy a vértisztasági szinteknek megfelelő legyen, ezért a tanulók az első két évben csak úgynevezett alapozó tárgyakat tanulnak, s a másod év végén szakosodva tanulnak tovább, majd harmad évben szakosodva tovább.
    Második év végén, 5 db szakos tárgyat kell felvennie a tanulónak, amelyet már kis csoportos oktatásban tanulnak tovább, illetve harmad év végén vehet fel még 2 tárgyat mellé.
    Majd negyedik év végén is felvehet 1-et. Ezeket tanulják az RBF-ig, majd RBF után már csak szakirányú tantárgyakat tanulnak, amik a választott szakmájukhoz szükségeltetik. És hetedik év végén RAVASZ.
    Az első két év tanulmányaik után, egy belső vizsgát kell tenniük azokból a tárgyakból, amelyekből szakosodosni kívánnak, illetve a harmadik év végén is, és negyedik év végén is, ha olyan tárgyat óhajtanak felvenni, amiből előzőleg nem vizsgáztak.

    Ezen kívül az iskolának van egy fakultatív oktatási rendszere is, amely abból áll, hogy a tanárok kötelesek minden évben szabadon felvehető tárgyakat meghirdetni a nyári szünetben, amelyre a diákok jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a szükséges előfeltételhez hozzá.
Ezek az órák nem az alap képzés részei, hanem egy-egy terület megismerésére szolgál. Ilyen szokott lenni, a Házak kvidics csapati, vagy Méregkeverési órák, esetleg a Minisztériumi gyakornokság, bármit, amit a tanár kitalál. A tanár akár több éven keresztül is tarthatja ugyan azt a fakultatív órát, avval a feltétellel, hogy minden évben jelentkeznie kell újból annak, aki menni akar rá, s nem lehet előnyben részesíteni azt, aki előzőleg már felvette a tárgyat. Illetve, hogy nem hangozhat el kétszer ugyan az. Szóval nem lehet méreg keverés 1 és méreg keverés
2 holott ugyan azokat tanulnák. Fakultatív tárgyakat az igazgatónak kell jóvá hagynia, és a szülőknek beleegyezniük kell, hogy a gyermekük oda járhasson!


Alapozó tárgyak:

1. Alapismeretek:

Ezen tárgy foglalja magában mind azt a tudást, amelyet egy magára valamit is adó boszorkánynak vagy varázslónak tudnia kell.
Repülés, Mágia történelem, Asztronomia.
Szakosodás: Repülés, Kvidics, Mágia történelem, Asztronómia


2. Mágiatan:

Ezen az órán tanulnak meg mindent a varázslásról a tanulók a pálca használattól kezdve az egyes varázslatokig mindent.
Ez foglalja magában a Roxfortban tanult Bűbájtant, Átváltoztatás tant, Sötétvarázslatok kivédését is.
Régen ezt a tárgyat mindenki tanulta, de csak az Alfák, és a Béták tanulhatták tovább a szakos tárgyakat, amik a második év után jönnek. Szakosodás: Bűbájok, Átváltoztatások, Sötét varázslatok, Védelmek, Párbaj.3. Túlélő ismeretek:

Ebbe a tantárgyba sűrítették bele azokat a tárgyakat, amelyekkel mindenkinek érdemes elsajátítania és nem varázslatok,
vagy csak elméleti tudást halmoznak fel.
Fontos jellemzője a tárgyaknak a gyakorlati képzés.
Régen az Omegáknál ezt a tárgyat nagyon fontosnak tartották.
Ez foglalja magában a Gyógynövénytant, a Legendás lények gondozását, és a Bájitaltant.

Szakosodás: Növénytan, Legendás Lények, Bájitalok, Vadászat


4. Világismeret:

Ez a tantárgy sokak szerint a legunalmasabb, és egyben legújabb tárgya, hiszen csak az új rendszer megalakulásával lett kialakítva,
hogy az oktatás igazodjon a modern eszmékhez. Ezt három évig tanulják a tanulok, s csak utána szakosodhatnak.
Ez foglalja magában a Muglisimeretett, az erkölcstant, és a vitatkozás művészetét.


5. Magasmágiatan:


Ezen kívül harmad évben jön be egy „alapozó tárgy, amelyet két évig kell tanulnia mindenkinek, bár régen csak és kizárólag az Alfák tanulták.
Ez pedig a Magasmágiatan.

Magasmágiatan: Ez foglalja magában a Rúnaismeretett, a Számmisztikát, és a Jóslástant, illetve ezeken az órákon beszélnek a magas mágia exklúzív ágairól, is mint a metamorfmágia, hopponálás, leggilimencia, és hasonlók. Ha a diák nem is képes ilyeneket megtanulni, vagy nem oktatják, akkor is kötelezőe ismernie a hozzájuk kapcsolódó elméleteket.

Szakosodás: Csapdák, és zárak, Ókori mágusok, Látnoktan, Hopponálás, 

Karakterek

 Választható archetípusok: ezek azok a karaktertípusok, amelyeknek később a kalandok folyamán fontos szerep jut.


Új tanár:
Az ifjú fiatal tanár, aki idén teszi be először a lábát ebbe az iskolában, nem itt tanult, hanem Roxfortban, vagy máshol…

Mentor:
Negyedéves diák, aki az új elsős csapatot megkapja.

Sárkány:
Aranyvérű diák, aki több generációra visszamenőleg tudja bizonyítani a vérvonalat. Fivére ide jár (ötöd év), de sajnos az kezd rossz körökbe keveredni, és a vér tisztaság fontosságáról beszélni. A többi az adott illetőnek.

Örökös:
A várva várt diák, hiszen úgy tartják nyílván, mint Magnus utolsó sarja. Igaz a tiszta vértől olyan messze van, hogy az csak na, mivel félvér már generciók óta… Az iskola tanárainak egy jó része nagy reményeket fűz hozzá. Hogy ő maga mennyire tartja magát ehhez az mindegy.

Hangok:
Szegény korcsszületésű kisgyermek, mióta csak belépett a 11éves korba időnként lát és hall hangokat, amiket más nem. Nem párszaszájúság, hanem kissé elmebaj szerűség a „szörny részéről”. Többit az adott illetőnek.

Lovag:
Sárvérű. A mugli családja generációk óta szörnyvadászattal foglalkoznak, vagyis azt hiszik szörnyekre vadásznak, de szinte soha nem kaptak el egyet sem, mivel a minisztérium intézkedett róla. De a család már a középkortól kezdve sárkányölőként van számon tartva, hős lovag felmenőkkel, s így nevelik a gyermeküket kisgyerek kora óta – mintha azok túl sok odaát sorozatott néztek volna. És hát szegény gyerekről kiderül, hogy varázsló/boszorkány. Az hogy otthon mit mond a gyerek mindegy…

Minisztérium:
Egy tanár, akit nagy nehezen az évek során a minisztérium ültetett ide, hogy kémkedjen nekik, illetve, hogy a minisztérium érdekeit képviselje, ha úgy alakul.

Gaztevő:
Nem tanár, de felnőtt kari, vagy legalábbis 7évet elvégezte. Valamilyen „alantas” munkát tölt be az iskolában, mint gondnok, vagy takarító, vagy házimanófelügyelő.. mindegy de nem tanári poszt. Valójában az azkaban elől rejtőzködik itt. Azt hogy milyen gonosztevő, stb azt megtárgyaljuk.

Diákok:
elsősök…